СВОЄЧАСНА СПЛАТА КОШТІВ ДО БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ – ЗАПОРУКА ФІНАНСУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ

У таких випадках юридична служба управління забезпечує примусове стягнення боргів. Примусове стягнення заборгованості до бюджету Пенсійного фонду здійснюється органами державної виконавчої служби (ДВС) на підставі виконавчих документів, якими, зокрема, є виконавчі листи судів, вимоги про сплату боргу, рішення про застосування фінансових санкцій та пені. Відкриття органом ДВС виконавчого провадження за виконавчим документом надає можливість застосувати широкий спектр заходів по стягненню заборгованості, а саме: стягнення коштів з рахунків боржника, арешт та реалізація його майнових активів, звернення стягнення на дебіторську заборгованість боржника, встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України – до виконання ним зобов’язань щодо сплати заборгованості до бюджету Фонду, звернення стягнення на заробітну плату чи пенсію боржника.

         Управління співпрацює з органами ДВС та максимально сприяє проведенню виконавчих дій. У взаємодії з відділом державної виконавчої служби Сумського районного управління юстиції та інших органів ДВС набули поширення спільні виїзди до боржників з метою вилучення готівки, опису майна, дослідження майнового стану боржників. Протягом січня – квітня 2013 року в межах компетенції управління та Державної виконавчої служби було організовано та проведено 93 спільних виїзди із залученням працівників органів внутрішніх справ. Державним виконавцям надається інформація про наявність зареєстрованого за боржниками рухомого та нерухомого майна. З початку року завдяки заходам примусового стягнення забезпечено надходження на рахунки управління 227,3 тис.грн.

         Утворення платником боргів також тягне несприятливий наслідок у вигляді застосування адміністративного штрафу до посадових осіб боржника, а до самого боржника – застосування фінансових санкцій та нарахування пені.

         Управління продовжує здійснювати всі передбачені законодавством заходи для стягнення заборгованості, наповнення бюджету Фонду та, як результат – забезпечення своєчасності і повноти фінансування пенсій та інших соціальних виплат.