ЯК ПЕРЕЙТИ З ОДНОГО ВИДУ ПЕНСІЙ НА ІНШИЙ?

В яку установу потрібно звернутися щодо зміни виду пенсії.

   У Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно  Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування» визначено, що днем звернення  громадянина  щодо переведення з одного виду пенсії на інший вважають день, коли управління Пенсійного фонду України приймає від особи відповідну заяву з усіма належними документами.

   Заяву про переведення з одного виду пенсії на інший заявник подає у Фонд особисто за місцем проживання (реєстрації), а в разі потреби це робить законний представник заявника (батьки або опікуни (піклувальники) за місцем проживання (реєстрації) представника.

   Відповідно до статті 45 зазначеного закону, переведення з одного виду пенсії на інший здійснюють із дня подання заяви з усіма належними документами на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що містяться на час переведення в пенсійній справі, а також додаткових документів, які отримали органи ПФУ.

Як враховують заробітну плату під час зміни виду пенсії.

   Під час переведення з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може бути враховано заробітну плату (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій  статті 40 Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування» (за весь період страхового стажу починаючи з липня 2000 року, або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв  і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року), із застосуванням показника середньої заробітної плати  (доходу), який було враховано під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

   Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати й набула не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення  (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі , у разі переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за  віком застосовують середню заробітну плату (дохід), визначену  в частині другій статті 40 зазначеного закону для призначення пенсії (за три роки, що передують року звернення щодо призначення  пенсії за віком).

   Отже, показник  середньої заробітної плати (доходу) за три попередні роки застосовують під час переведення лише з пенсії по інвалідності на пенсію за віком (і то, якщо її призначають уперше) і за наявності в особи 24 місяців страхового стажу, який вона набула після призначення (попереднього перерахунку) пенсії по інвалідності незалежно від перерв у роботі.

В якій редакції під час переходу з одного виду пенсії на інший застосовують законодавчі норми.

   Під час переведення особи з одного виду пенсії на інший застосовують норми закону в редакції, чинній на час такого переведення. Тобто, якщо пенсію, наприклад по інвалідності, було призначено до 1 жовтня 2011 року, а сьогодні особа досягла пенсійного віку і звертається з приводу призначення пенсії за віком, потрібно враховувати, що доплату за понаднормативний стаж буде встановлено понад страховий стаж для чоловіків 35, а для жінок 30 років. Водночас, особа може скористатися новою нормою в частині періоду заробітку, що передбачено в статті 40 вищезазначеного закону. Тобто, людина має право виявити бажання обчислювати пенсію лише із заробітку за періоди страхового стажу після 1 липня 2000 року (за умови, що страховий стаж після цієї дати становить більш як 60 страхових місяців).

   Які особливості переведення особи з пенсії по інвалідності на пенсію за віком.

   У разі, якщо людина виявила бажання перейти з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, враховують те, що розмір пенсії по інвалідності залежить від групи інвалідності. Згідно з частиною першою статті 33  Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування», пенсію по інвалідності призначають у таких розмірах:

Інвалідам І групи - 100 відсотків від пенсії за віком;

Інвалідам ІІ групи – 90 відсотків від пенсії за віком;

Інвалідам ІІІ групи - 50 відсотків від пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього закону.

    При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюють розмір пенсії по інвалідності, окрім наявного страхового стажу, зараховують також на загальних підставах період із дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку.

   Тобто, під час обчислення розміру пенсії по інвалідності до наявного стажу особи вже зараховано період до досягнення  пенсійного віку. Під час призначення пенсії за віком цей додатково зарахований період буде виключено із страхового стажу. Хоча до стажу буде зараховано страховий стаж, який особа набула в період роботи, отримуючи пенсію по інвалідності.

   Звертаємо увагу, для того, щоб з»ясувати доцільність переходу з одного виду пенсії на інший, особі потрібно звернутися в управління Пенсійного фонду, що виплачує їй пенсію.

   Особам, які виявили бажання отримувати інший вид пенсії, видають нове пенсійне посвідчення, про що роблять відповідний запис у пенсійній справі. Старе посвідчення в цьому разі підлягає знищенню.