ЗАПЛАНОВАНИЙ МАШИННО-ТРАКТОРНИЙ ПАРК ДО ПРОВЕДЕННЯ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ ПІДГОТОВЛЕНИЙ НА 100%

На сьогоднішній день заключено угод на додаткове залучення 15 тракторів на 4750 га ріллі.

Забезпеченість паливно-мастильним матеріалом становить 100 % до потреби. Накопичено 1880 т диз.палива, 445 т бензину, 116 т. мастил.

Забезпеченість механізаторськими кадрами становить 86%.

З метою технічного переоснащення рослинницької галузі за січень-березень 2013 р. сільськогосподарськими підприємствами району було закуплено 19 одиниць техніки сільськогосподарського призначення на загальну суму  2964 тис. гривень.