ДЕРЖАВА ВІДШКОДОВУЄ АГРАРІЯМ ВАРТІСТЬ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107» передбачено часткова компенсація вартості будівництва та /або реконструкції тваринницьких ферм комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість зарахованих банківських кредитів.

Часткове відшкодування вартості об’єктів надається суб’єктам господарювання на безповоротній основі в розмірі до 50 відсотків вартості, а сільськогосподарським кооперативам в розмірі до 70 відсотків вартості, у тому числі вартості обладнання, побудованих та/або реконструйованих і прийнятих в експлуатацію у листопаді — грудні минулого року та січні — жовтні поточного року закінчених будівництвом об’єктів (черг та/або пускових комплексів) для утримання (вирощування та розведення) сільськогосподарських тварин, птиці, об’єктів аквакультури (на рибницьких господарствах), доїльні зали, підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (зокрема для виробництва харчових продуктів м’ясних, рибних, молочних) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II і III категорій.

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта згідно із законодавством.

У разі будівництва та/або реконструкції придбаних об’єктів (черг та/або пускових комплексів) незавершеного будівництва частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва та/або реконструкції без урахування вартості об’єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

Відшкодовується вартість будівництва та/або реконструкції об’єкта, передбачена проектно-кошторисною документацією та підтверджена вартістю основних фондів згідно з актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1, типова форма № ОЗ-2).

Обладнання для об’єктів, вартість якого частково компенсована за рахунок коштів бюджетної програми 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», не підлягає частковому відшкодуванню за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції».

Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів суб’єкти господарювання подають до 15 листопада поточного року комісії Мінагрополітики такі документи:

 • заявку із зазначенням у ній номера і дати документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
  • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
  • типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) — для часткового відшкодування вартості будівництва об’єктів;
  • типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” — для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;
  • засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної частини проектної документації;
  • засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію експлуатаційного дозволу (для часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції підприємства з переробки сільськогосподарської продукції).

Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів в розмірі до 70 відсотків вартості сільськогосподарські кооперативи додатково до зазначених документів подають копію статуту сільськогосподарського кооперативу, засвідчену підписом керівника кооперативу, та список його членів, дійсний на дату подання заявки.

Ознайомитись із постановою можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF#Text