ПЕРЕВАГИ ЛЕГАЛЬНОЇ ПРАЦІ

Офіційне оформлення працевлаштування є, в першу чергу, гарантією соціального захисту найманих працівників, кадрової стабільності та налагодженої роботи усіх учасників трудового процесу з метою досягнення позитивного результату.

Нажаль, діяльність певної категорії роботодавців побудована на тіньових схемах з використанням праці без належного оформлення та оплати праці «у конверті», що найчастіше спостерігається у сферах тимчасового розміщення та організації харчування (готелі та ресторани), надання послуг та в торгівлі.

Небезпека «тіньової» зайнятості, як і «тіньової» заробітної плати, полягає не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти у вигляді несплачених податків та відрахувань до Пенсійного фонду, а й у тому, що громадяни ризикують в першому випадку втратити право на пенсію, а в другому – її частину, оскільки при її обчисленні враховується розмір заробітної плати.

Працівникам, яким пропонують роботу без укладання трудового договору з оплатою праці «у конверті», перш, ніж погодитися на таку  пропозицію, варто зважати на переваги офіційного працевлаштування, серед яких:

• сплачені із заробітної плати страхові внески – це гідна пенсія в майбутньому, страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (оплата лікарняних листів, відпустки по вагітності та пологах), у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, у зв’язку з настанням безробіття;

• стабільна заробітна плата, впевненість у завтрашньому дні;

• можливість реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці, проявити себе, закріпити за собою позитивну репутацію, мотивація до удосконалення навиків виконуваної роботи та перспектива в подальшому карʼєрного зросту;

• гарантії з боку роботодавця по дотриманню норм трудового законодавства: встановлення тривалості робочого часу, надання оплачуваної відпустки, створення належних умов праці на робочому місці, вирішення питань охорони праці, тощо;

• оформлення саме трудового, а не цивільно-правового договору, дає можливість працівникам, які пропрацювали тривалий час на посадах, віднесених законодавством до шкідливих, звертатися до органів Пенсійного фонду за оформленням пільгової пенсії до досягнення загально визначеного пенсійного віку, оскільки виключно за наявності трудових відносин у роботодавця виникає обов’язок проводити періодично атестацію робочих місць із залученням для цього відповідних спеціалістів;

• можливість захисту законом прав та інтересів працівників та розгляду трудових спорів, що виникають між працівником та роботодавцем, у судовому порядку.

При вирішенні питання щодо умов, на яких працюватимуть працівники, роботодавцеві також необхідно зважити всі «за» і «проти» та прийняти правильне рішення. Існують переваги використання легальної праці і для роботодавців, зокрема:

• офіційно працевлаштовані працівники – це згуртований, злагоджений колектив із постійних, надійних, творчих та ініціативних особистостей, в якому всі працюючі спрямовуватимуть свої зусилля на покращення кінцевого результату роботи і збільшення прибутків;

• підпорядкування працівників правилам трудового розпорядку; адже чітка регламентація прав і обовʼязків працівника – це трудова дисципліна, зменшення ризиків безкарності працівника, який заподіяв шкоду підприємству при виконанні трудових обовʼязків;

• гарантія матеріальної відповідальності працівника, праця якого передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей;

• можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси;

• можливість скористатися механізмом відшкодування державою витрат роботодавця по сплаті єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування за кожного офіційно працевлаштованого працівника на новостворені робочі місця;

• вкладання коштів у трудовий ресурс, проведення періодично навчання, підвищення кваліфікації своїх працівників обовʼязково відобразиться на якості виробничого процесу;

• легальні працівники, сприятливий мікроклімат у колективі, налагоджена робота всіх учасників трудового процесу – це позитивний імідж і закріплення за таким роботодавцем репутації надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

Лише при належному ставленні до своїх прав та обовʼязків обидві сторони трудових відносин можуть розраховувати на позитивний результат та досягнення поставлених цілей.

Нажаль, переваги найманої праці працівники оцінюють тільки тоді, коли порушення їх прав дуже складно захистити у правовому полі. Про це свідчать звернення громадян, які вже опинилися в скрутному становищі, скориставшись сумнівною вигодою при неофіційному працевлаштуванні.