ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАГАТОДІТНИХ БАТЬКІВ ТА БАТЬКІВ ІНВАЛІДІВ З ДИТИНСТВА У ПИТАННЯХ-ВІДПОВІДЯХ

 1.Скільки дітей потрібно мати для призначення дострокової пенсії за віком? В якому віці багатодітна мати може вийти на пенсію? Які умови призначення пенсії?

Відповідно до Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому, до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.

2. Мати дитини-інваліда померла у віці 48 років. Чи має право на дострокове призначення пенсії за віком батько дитини,якабулавизнана дитиною-інвалідомз 2-річного віку та померла у 28-річному віці?

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.

3. Матері, що народила і виховала 5 дітей до шестирічного віку, дострокову пенсію за віком призначено після досягнення 50-річного віку.  Мати одержувала дострокову пенсію впродовж 4 років 10 місяців 10 днів, померла. Чи має батько право на призначення дострокової пенсії?

Якщо мати одержувала дострокову пенсію впродовж  4  років 10 місяців 10 днів,  батько дітей має право одержувати пенсію із зниженням пенсійного віку лише на 1 місяць 20 днів.

4. В сім'ї двоє близнят, кожного з яких визнано дитиною-інвалідом у віці до шести років. Чи можливо призначити дострокову пенсію за віком матері та батьку окремо за кожну дитину-інваліда?

Якщо в сім'ї двоє близнят, кожного з яких визнано дитиною-інвалідом у віці до шести років,то дострокова пенсія за віком може бути призначена або матері або батьку. Призначення дострокової пенсії за віком матері або батьку окремо на кожну дитину - інваліда чинним законодавством не передбачено.

5. В сім'ї виховується п'ятеродітей,один зних визнаний дитиною-інвалідом у віці до шести років. Мати отримує дострокову пенсію за віком, як жінка, що народила п'ятеро дітей і виховала їх до шестирічного віку. Чи можливо за вибором матері призначити дострокову пенсію за віком батьку, як особі, що виховує дитину-інваліда?

У разі наявності права на пенсію з різних підстав призначається одна пенсія за вибором особи. За викладених обставин мати використала одне із наданих їй прав щодо призначення дострокової пенсії, тому підстав для призначення дострокової пенсії батьку немає.

6.Багатодітна мати отримує пенсію за вислугу років. Чи має право батько на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку?

Відповідно до статті 10 Закону, особі яка має право на різні види пенсії, призначають один із них на її вибір. Отже, якщо мати використала право на призначення пенсії (незалежно від виду) до досягнення пенсійного віку, передбаченого в статті 26 Закону, то батько не має права на призначення дострокової пенсії за віком.

7. Чи буде право на призначення дострокової пенсії за віком у матері, якщо її дитина визнана інвалідом з дитинства у 20 років?

У разі, якщо дитина визнана дитиною-інвалідом після досягнення шестирічного віку або інвалідом з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку, надається відповідно висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку, та/або висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення особою18-ти років (висновок про час настання інвалідності).

8. Які документи слід подати для призначення дострокової пенсії за віком багатодітній матері або матері інваліда з дитинства?

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 25.11.2005 № 22-1, до заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

1) паспорт, документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

2) трудова книжка та інші документи про стаж;

3) довідка про заробітну плату (дохід) до 01 липня 2000 року із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам(за бажанням або якщо страховий стаж починаючи з 01 липня 2000 року становить менше 60 місяців).

4) документи про місце проживання (реєстрації) особи. За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються: паспорт або довідка відповідних органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування.

5) документи про народженнядітей, виховання їх до шестирічного віку, про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом.

Факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку - на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть.

Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладів охорони здоров'я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.

9.Які документи слід подати для призначення дострокової пенсії за віком батьку, яким здійснювалось виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда?

Окрім документів, зазначених вище, батьку також слід подати заяву матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво органу державної реєстрації актів цивільного стану  про смерть, рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо).

10. Жінка народила та виховала 5 дітей, але страховий стаж складає  13 років 7 місяців. Чи має вона право на дострокову пенсію за віком?

 Ні.Для призначення дострокової пенсії за віком необхідно мати 15 років страхового стажу. У разі відсутності необхідного страхового стажу, діючим законодавством передбачена можливість збільшення страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, шляхом укладення договорів добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Право на добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні мають особи, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до кола платників єдиного внеску.

Для укладення договору про добровільну участь незастрахованій особі необхідно подати до територіального органу Державної фіскальної служби України за місцем проживання:

- відповідну заяву за встановленою формою,

- копію документа, що посвідчує особу,

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

- та копію трудової книжки (у разі наявності).

Договір про добровільну участь укладається на термін не менше одного року, при цьому за окремим договором  можна здійснити  одноразову сплату сплату єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Розмір внеску визначається в Договорі, але сума сплачених внесків за кожний місяць не може бути меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Враховуючи зміни до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, з 01 січня 2016 року - це22 відсотки від мінімальної заробітної плати, установленої на дату укладення договору. Розмір мінімального страхового внеску з  1 січня 2016 року  – 303,16 грн;  з  1 травня  2016 року  – 319 грн;з  1 грудня  2016 року  – 341 грн.

 11. Який порядок призначення пенсії  за особливі заслуги багатодітним матерям?

Згідно із пунктом 8 статті 1 Закону “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, право на пенсію за особливі заслуги мають матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.Відповідно до статті 5 зазначеного Закону, пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірі від 35 до 40 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Для призначення надбавки необхідно звернутись до управління Пенсійного фонду за місцем проживання із заявою про порушення клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною та надати документи, що підтверджують особливі заслуги (свідоцтва про народження дітей, паспорти. У разі смерті дитини після шестирічного віку — свідоцтво про смерть), страховий стаж, паспорт та ідентифікаційний код.

Пенсія за особливі заслуги призначається з дня звернення за встановленням пенсії. Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про порушення клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. У разі, коли до заяви додані не всі необхідні документи, орган, що здійснює підготовку документів для встановлення пенсії за особливі заслуги, повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше 3 місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому  заяви про встановлення такої пенсії.

12. Чи має неповнолітня дитина на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною за померлу багатодітну матір? Якщо так, то в якому розмірі така надбавка встановлюється?

Відповідно до статті 6  Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” у разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені в статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( у тому числі діти до 18 років), мають право на встановлення надбавки до пенсії у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше — 90 відсотків надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена, що розподіляється між ними рівними частками.

13. На яких умовах призначається пенсія багатодітній матері, яка працювала у сільському господарстві?

Відповідно до пункту “ж” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”,  багатодітна мати, яка виховалап'ятеро та більше дітей до 14-річного віку, та на час звернення зайнята на постійній роботі у сільському господарстві,  має право на призначення пенсії  незалежно від віку та наявного трудового стажу.